Dịch vụ

Website Order
Website giới thiệu

Website giới thiệu dịch vụ order, bảng giá, chính sách order với giao diện đẹp chuẩn SEO, chuẩn Mobile.

Web order taobao
Phần mềm order

Phần mềm đặt hàng, quản lý đơn hàng, khách hàng & quản lý doanh nghiệp Order trên nền tảng web.

Extensions Chrome
Extensions Chrome

Hệ thống Extensions hỗ trợ khách hàng đặt hàng, Extensions hỗ trợ doanh nghiệp Order.

App Order
App mobile

App mobile giúp khách hàng đặt hàng, quản lý đơn hàng trên IOS và ANDROID.

App quản trị hệ thống Order
App Akorder

App mobile giúp tự động nạp ví, quản trị đơn hàng, khách hàng cho admin.

Server order
Server

Server chuyên dùng cho hệ thống Order, đảm bảo tốc độ load và bảo mật.

Zalo